De themas per deelkwalificatie tijdens  
de opleiding tot helpende
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
De themas per deelkwalificatie tijdens de opleiding tot helpende 
201 - Methodisch werken  
0.1 Zelfzorgtekorten  
0.2 Observeren, signaleren  
0.3 Rapporteren  
0.4 Coördineren in de zorgverlening  
0.5 Werkplannen (planmatig werken)  
0.6 Organisatie van de gezondheidszorg  
0.7 Informatica  
0.8 Vergaderen  

202 - Zorg voor de huishouding  
2.1 De woning  
2.2 Voeding / consument  
2.3 Textielverzorging  

203 - Ondersteuning ADL  
3.1 Slapen, waken, bedverzorging  
3.2 Persoonlijke verzorging  
3.3 Eten en drinken  
3.4 Mobiliteit 1  
3.5 Uitscheiding en ademhaling  
3.6 EHBO  

204 - Interactie in beroepssituaties  
4.1 Functionele samenwerkingsrelaties  
4.2 Respect tonen  
4.3 Ontwikkelingspsychologie  
4.4 Opvoedkunde, omgaan met ouderen  
4.5 Functioneel handelen  
4.6 Stervensbegeleiding  
4.7 Communicatie  

205 - Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering  
5.1 Organisatie geeft richting  
5.2 Arbeidsomstandigheden  
5.3 Sociale zekerheid  
5.4 Medezeggenschap, werkklimaat  
5.5 Kwaliteit en deskundigheid  

206 - Ontwikkelingen in de maatschappij  
6.1 Ontwikkelingen in de maatschappij  
6.2 Parlementaire democratie  
6.2 Werk en arbeid  
6.3 Sociale zekerheid Schema van proeven en deelkwalificaties  
De nummers van de eindtermen verwijzen naar de thema's per deelkwalificatie.