Over de deelkwalificaties per bpv  
periode tijdens de opleiding tot  
helpende
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
Over de deelkwalificaties per bpv periode tijdens de opleiding tot helpende 
Een student kan een deelkwalificatie pas in de praktijk oefenen, nadat zij op de onderwijsinstelling de bijbehorende theorie heeft gehad. De onderwijsinstelling stuurt dus de volgorde waarin studenten hun deelkwalificaties kunnen halen. Er is een opbouw van makkelijk naar moeilijk. De eerste drie (eventueel vier) proeven worden in het eerste leerjaar afgelegd. De resterende proeven volgen in het tweede leerjaar.   
Ook de BPV-plek kan van invloed zijn op de volgorde: niet overal kunnen alle vaardigheden geoefend worden. De student past zich hierbij aan