Werken en begeleiden op maat tijdens  
de opleiding tot helpende
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
Werken en begeleiden op maat tijdens de opleiding tot helpende 
De deelkwalificaties geven niet alleen aan wat studenten moeten kennen en kunnen, maar ook op welk niveau ze (kunnen) werken. Dat niveau is te vertalen in de mate van verantwoordelijkheid en complexiteit van het werk en in de mogelijkheid kennis te vertalen naar diverse praktijksituaties.   
Van een helpende wordt verwacht dat zij zelf de verantwoording kan dragen voor de planning en uitvoering van de zorgtaken. Het gaat daarbij vrijwel steeds om routinehandelingen en bekende procedures. Een helpende werkt onder supervisie van iemand anders. Zij kan daar bij vragen of onverwachte situaties altijd op terugvallen. In bekende situaties weet de helpende precies wat te doen; kennis en vaardigheden toepassen in nieuwe situaties mag men van haar minder verwachten.   

De praktijkdocent en de begeleider in de praktijk stemmen hun begeleiding af op het (gewenste) niveau van de student. Dat betekent bijvoorbeeld dat de student goed ingewerkt en begeleid wordt. Pas als zij zorgtaken beheerst, kan zij deze helemaal zelf uitvoeren.