Beoordeling tijdens de opleiding tot  
helpende
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
Beoordeling tijdens de opleiding tot helpende 
De student doet haar BeroepsPraktijkVorming onder de hoede van een begeleider in de praktijk. Deze heeft dan ook een belangrijke stem in de beoordeling. De begeleider in de praktijk neemt de proeve van bekwaamheid af en bepaalt of deze voldoende of onvoldoende is. Mocht de student niet binnen de afgesproken planning werken aan het afleggen van de proeven, dan kan dat ook een onvoldoende opleveren.  

De praktijkdocent van de onderwijsinstelling tekent de behaalde proeven af namens de opleiding. Want de onderwijsinstelling is eindverantwoordelijke voor de beoordeling. De student krijgt bij een onvoldoende één herkansing. De onderwijsinstelling en zorginstelling overleggen samen of de student deze herkansing op dezelfde plek kan doen. Door een herkansing kan de opleiding langer duren.