De plaats bpv in de opleiding
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
De plaats bpv in de opleiding 
Elke opleiding telt enkele BPV-periodes. Afhankelijk van het opleidingsniveau gaat het om enkele dagen per week of maand dan wel om een aaneengesloten periode van meerdere weken. Alle bij het RIZO aangesloten onderwijsinstellingen hanteren dezelfde blokindeling. In de BPV-plannen per opleidingsniveau zijn deze periodes precies aangegeven