De opleiding tot verzorgende 
kwalificatieniveau 3
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
De opleiding tot verzorgende kwalificatieniveau 3 
Een verzorgende kan zelfstandig zorg verlenen aan verschillende soorten zorgvragers, zoals chronisch zieken, ouderen of gehandicapten. Persoonlijke verzorging zoals helpen met wassen, eten en aankleden, begeleiding en zorg voor de huishouding en leefomgeving staan hierin centraal. Zij stimuleert de zelfredzaamheid van mensen en kan veranderingen in de gezondheid van patiënten signaleren. Om verzorgende te worden volgt de student een driejarige mbo-opleiding. Als toegangseis geldt een van de volgende diploma's of bewijzen: vmbo, vbo, havo3, helpende mbo2. De student kan kiezen voor school & stage (de beroepsopleidende leerweg, kortweg BOL). De verhouding theorie-praktijk is hier volgens de richtlijn 70%-30%. Bij de combinatie werken & leren (de beroepsbegeleidende leerweg ofwel BBL) is deze richtlijn precies andersom: 30 % theorie en 70% praktijk.   
Dit BPV-plan geldt voor de BOL-student. Tijdens de opleiding kiezen studenten voor de richting Verzorgende of Verzorgende IG. In het eerste geval kiezen ze vervolgens voor één van de volgende differentiaties: kortdurende zorg, kraamverzorging, zorg voor ouderen, en zorg voor chronisch zieken. Studenten die Verzorgende IG hebben gekozen, moeten de deelkwalificatie Verplegende Elementen volgen.