De deelkwalificaties tijdens de  
opleiding tot verzorgende
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
De deelkwalificaties tijdens de opleiding tot verzorgende 
Wie een opleiding tot verzorgende volgt, behaalt telkens een stukje van haar diploma ofwel een deelkwalificatie. De totale opleiding omvat dertien deelkwalificaties:   

Basisfase:  
202 Zorg voor huishouding  
204 Interactie in beroepssituaties  
206 Ontwikkelingen in de maatschappij 1  
301 Plannen van Zorg  
302 Basiszorg  
303 Preventie en GVO 1  

Hoofdfase:  
305 Coördinatie van zorg  
306 Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering verzorgende  
308 Verzorgen van chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten en revaliderenden  
309 Verzorgen van geriatrische zorgvragers  
310 Verzorgen van verstandelijk gehandicapten  
311 Verzorgen van barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen  

Differentiatiefase:  
312 Kortdurende zorg, óf   
313 Kraamverzorging, óf  
314 Zorg voor ouderen, óf  
315 Zorg voor chronisch zieken  

Voor verzorgende IG:  
304 Verplegende elementen  

Elke deelkwalificatie bestaat uit een aantal thema's. Samen beschrijven ze wat een verzorgende allemaal moet kennen en kunnen. De vereiste vaardigheden oefent een student bij uitstek tijdens de BeroepsPraktijkVorming. Als zij deze vaardigheden voldoende beheerst, legt zij een proeve van bekwaamheid af. In totaal gaat het om veertien proeven (waarvan de namen corresponderen met de deelkwalificaties):   
1. Zorg voor de huishouding  
2. Interactie in beroepssituaties  
3. Plannen van zorg  
4. Basiszorg  
5. Preventie en GVO  
6. Verplegende elementen  
7. Coordinatie van zorg  
8. Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering  
9. Verzorgen van chronisch zieken en lichamelijk gehandicapten  
10. Verzorgen van revaliderenden  
11. Verzorgen van geriatrische zorgvragers  
12. Verzorgen van verstandelijk gehandicapten  
13. Verzorgen van barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen  
14. Proeve differentiatiefase