Een overzicht van in welke sectoren de  
diverse deelkwalificaties behaald  
kunnen worden
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
Een overzicht van in welke sectoren de diverse deelkwalificaties behaald kunnen worden 
.
Basisfase: Sector Deelkwalificatie
  M,V,Z,O 202 Zorg voor huishouding
    204 Interactie in beroepssituaties
    301 Plannen van Zorg
    302 Basiszorg
    303 Preventie en GVO 1
Hoofdfase: M 308 Verzorgen van chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten en revaliderenden
    309 Verzorgen van geriatrische zorgvragers
    311 Verzorgen van barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen
  V 308 Verzorgen van chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten en revaliderenden
  O 308 Verzorgen van chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten en revaliderenden
    309 Verzorgen van geriatrische zorgvragers
  Z 308 Verzorgen van chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten en revaliderenden
    309 Verzorgen van geriatrische zorgvragers
    310 Verzorgen van verstandelijk gehandicapten     
(Afhankelijk van de sector en de afdeling)
Differentiatie     
fase: 
M,V,Z,O 312 Kortdurende zorg
    313 Kraamzorg
    314 Zorg voor ouderen
    315 Zorg voor chronisch zieken     
(Afhankelijk van de keuze van de leerling)
Generiek in alle sectoren:   304 Verplegende elementen
    305 Coördinatie van zorg
    306 Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering verzorgende