Deelkwalificaties per bpv periode tijdens  
de opleiding tot verzorgende
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
Deelkwalificaties per bpv periode tijdens de opleiding tot verzorgende 
Een student kan een deelkwalificatie pas in de praktijk oefenen, nadat zij in de lessen de bijbehorende theorie heeft gehad. De onderwijsinstelling stuurt dus de volgorde waarin studenten hun deelkwalificaties kunnen halen. Bovendien geldt dat een student eerst de deelkwalificaties van de basisfase moet hebben behaald alvorens zij aan de hoofdfase mag beginnen. En om aan de differentiatiefase te mogen beginnen moet eerst de hoofdfase afgerond zijn.   

Ook de BPV-plek kan van invloed zijn op de volgorde waarin een student de deelkwalificaties haalt: niet overal kunnen alle vaardigheden geoefend worden. De student houdt hier rekening mee en past zich daar zoveel mogelijk bij aan.