Werken en begeleiden op maat tijdens  
de opleiding tot verzorgende
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
Werken en begeleiden op maat tijdens de opleiding tot verzorgende 
De deelkwalificaties geven niet alleen aan wat studenten moeten kennen en kunnen, maar ook op welk niveau ze (kunnen) werken. Dat niveau is te vertalen in de mate van verantwoordelijkheid en complexiteit van het werk en in de mogelijkheid om kennis te vertalen naar diverse praktijksituaties.   
Een verzorgende is in staat zelfstandig een zorgplan op te stellen en uit te voeren. Zij kan veranderingen in de (gezondheids)situatie van de zorgvrager signaleren en rapporteren. Zij kan beginnende collega's begeleiden. Zij kan niet louter routinehandelingen en bekende procedures uitvoeren, maar weet ook standaardprocedures te combineren. Dankzij beroepskennis weet de verzorgende om te gaan met nieuwe situaties.   
De praktijkdocent en de begeleider in de praktijk stemmen hun begeleiding af op het (gewenste) niveau van de student. Dit betekent bijvoorbeeld dat ze een student in nieuwe situaties kunnen uitdagen zelf een oplossing te bedenken. Ze zullen minder sturend zijn en meer overlaten aan het eigen initiatief van de student.