Verpleegkundige mbo kwalifikatie  
nivo vier
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
Verpleegkundige mbo kwalifikatie nivo vier 
Verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de zelfstandige uitvoering van het verpleegkundige proces. Het verpleegkundig proces, dat een cyclisch karakter heeft, kent de volgende fasen:  
- Anamnese;  
- Diagnosestelling;  
- opstelling van een verpleegplan;  
- uitvoering van de verpleegkundige zorg, somatisch en psychosociaal;  
- evaluatie van de verleende zorg.  

Verpleegkundigen organiseren en coördineren de zorg rondom de individuele zorgvrager. Zij beschouwen het directe contact met de zorgvrager als het belangrijkste element in hun werk.  
Dit directe contact vormt het kader voor de verpleegkundige interventies en de basis voor het zorgarrangement. Verder verrichten verpleegkundigen een aantal randvoorwaardelijke taken, zoals kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering. Verpleegkundigen oefenen hun beroep uit als solist en/of als teamlid.  
In hun beroepsuitoefening komen verpleegkundigen in aanraking met tal van ethische vragen. Deze dient zich aan op verschillende niveaus: dat van de zorgvrager, de zorgverlener, het team en de organisatie. Deze ethische vragen kunnen van groot belang zijn bij het herkennen, benoemen en hanteren van de zorgvraag.  

Om verpleegkundige te worden volgt de student een vierjarige mbo-opleiding. Als toegangseis geldt een van de volgende diploma's: vmbo, gemengde en theoretische leerweg, overgangsbewijs van havo 3, mavo D, verzorgende.  
De student kan kiezen voor school & BPV (de beroepsopleidende leerweg, kortweg BOL). De verhouding theorie-praktijk is hier volgens de richtlijn 70%-30%. Bij de combinatie werken en leren (de broepsbegeleidende leerweg ofwel BBL) is deze richtlijn precies andersom: 30% theorie en 70% praktijk.  
Dit BPV-plan geldt voor de BOL-student.