De begeleiding vanuit de  
onderwijsinstelling
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
De begeleiding vanuit de onderwijsinstelling 
Voorafgaand aan de Beroeps Praktijk Vorming krijgen studenten op school informatie over de BPV-periode en met name over de af te leggen proeve 
n van bekwaamheid dan wel doelstellingen per BPV. Zo kan de student goed voorbereid beginnen in de praktijk.  
Halverwege de BPV-periode bespreekt de student samen met de begeleider in de praktijk en (voor niveau 1 tot en met 4) de BPV-docent haar voortgang. Dit wordt schriftelijk vastgelegd. Deze tussenevaluatie maakt duidelijk aan welke punten de student (extra) aandacht moet besteden.  
Tegen het einde van de BPV-periode vindt opnieuw een evaluatiegesprek plaats. Het eindevaluatieformulier geeft de student inzicht in hoe ver zij is gevorderd in haar leerproces. Zij krijgt te horen welke onderdelen voldoende zijn afgerond en wat de aandachtspunten zijn voor de lessen of een volgende BeroepsPraktijkVorming.  
De student kan gedurende de hele BPV-periode altijd met vragen of problemen aankloppen bij de BPV-docent. Bovendien zijn er regelmatig terugkomdagen op de onderwijsinstelling waar studenten onderling ervaringen kunnen uitwisselen en eventuele knelpunten kunnen bespreken.