Doelstellingen bpv tijdens de opleiding  
tot verpleegkundige
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
Doelstellingen bpv tijdens de opleiding tot verpleegkundige 
Tijdens de BeroepsPraktijkVorming (BPV) leert de student om de lesstof toe te passen in de praktijk. Omgekeerd neemt zij vanuit de praktijk weer nieuwe stof mee om tijdens de lessen mee aan de slag te gaan. Zo vullen theorie en praktijk elkaar voortdurend aan.  
De student leert bovendien tijdens de BPV-periodes welke rol werken in de zorg van haar vraagt. In de klas staat de student zelf centraal; zij voert de regie over haar eigen leerproces. In een zorginstelling staat de cliënt en diens zorgproces centraal. De student zal leren haar zorg af te stemmen op de diverse wensen en hulpvragen van de cliënten.  
De student doet haar BPV in minimaal drie verschillende sectoren. Zo maakt zij kennis met diverse soorten zorgvragers, zoals chronisch zieken, psychiatrische zorgvragers, gehandicapten en ouderen, zorgvragers vóór en na een chirurgische ingreep.  
Tijdens de BPV oefent de student verschillende vaardigheden. Als zij deze voldoende beheerst, legt zij de bijbehorende proeve(n) van bekwaamheid af. Zo kan zij de diverse deelkwalificaties halen.