De deelkwalificaties tijdens de opleiding  
tot verpleegkundige
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
De deelkwalificaties tijdens de opleiding tot verpleegkundige 
Wie een opleiding tot verpleegkundige volgt, behaalt telkens een stukje van zijn diploma ofwel een deelkwalificatie. De totale opleiding omvat de onderstaande deelkwalificaties:  

Basisfase:  
204 Interactie in beroepssituaties  
206 Ontwikkelingen in de maatschappij 1  
302 Basiszorg  
303 Preventie & GVO  
307 Ontwikkelingen in de maatschappij 2  
401 Plannen van verpleegkundige zorg  

Hoofdfase:  
402 Verpleegtechnische vaardigheden  
403 Coördinatie en continuïteit van zorg  
404 Kwaliteitszorg & deskundigheidsbevordering 1  
405 Verplegen van chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten en .......revaliderenden 1  
406 Verplegen van zorgvrager voor en na chirurgische ingreep, onderzoek .......of behandeling 1  
407 Verplegen van geriatrische zorgvrager 1  
408 Verplegen van verstandelijke gehandicapten 1  
409 Verplegen van zorgvragers met een psychiatrische ziekte 1  
410 Verplegen van zwangeren, barenden, kraamvrouwen en .......pasgeborenen 1  
411 Verplegen van kinderen en jeugdigen 1   

Differentiatiefase:  
412 Klinische zorg of,  
413 Kraam-. kind en jeugdzorg 1 of,  
414 Psychiatrie en verstandelijk gehandicapten 1 of,  
415 Chronisch zieken 1  

Elke deelkwalificatie bestaat uit een aantal opdrachten. Samen beschrijven ze wat een verpleegkundige allemaal moet kennen en kunnen. De vereiste vaardigheden oefent een student bij uitstek tijdens de BeroepsPraktijkVorming. Als zij deze vaardigheden voldoende beheerst, legt zij een proeve van bekwaamheid af.