De bpv in de begin fase en de  
hoofdfase tijdens de opleiding tot  
verpleegkundige
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
De bpv in de begin fase en de hoofdfase tijdens de opleiding tot verpleegkundige 
In de basisfase kan de BPV binnen de sector A, B, M, V en Z plaatsvinden mits de generieke vaardigheden als plannen van zorg, basiszorg en preventie en GVO te behalen zijn. In een aantal gevallen zal ook een BPV plaats vinden binnen de O wanneer er veel verpleegbehoeftige bewoners zijn.  

In de hoofdfase kan ook de BPV binnen iedere sector plaatsvinden. Afhankelijk van de sector zijn onderstaande deelkwalificaties te behalen:  
   
A 405 chronisch zieken, lich. geh. en revaliderenden 
406
voor en na een chirur.ingreep, onderzoek en behandeling 
407 geriatrische zorgvragers
410 zwangeren, barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen 
411 kinderen en jeugdigen
B 407 geriatrische zorgvragers 
408 psychiatrische ziekten
411 kinderen en jeugdigen 
M 405 chronisch zieken, lich. geh. en revaliderenden
406 voor en na een chirur.ingreep, onderzoek en behandeling 
407 geriatrische zorgvragers 
409 kinderen en jeugdigen 
V 405 chronisch zieken, lich. geh. en revaliderenden
406 voor en na een chirur.ingreep, onderzoek en behandeling 
407 geriatrische zorgvragers
Z 408 psychiatrische ziekten 
405 chronisch zieken, lich. geh. en revaliderenden
407 geriatrische zorgvragers 
411 kinderen en jeugdigen 
De deelkwalificaties 403 (coördinatie en continuïteit van zorg) en 404 (kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering) zijn binnen iedere sector te behalen.  
Deelkwalificatie 402 (verpleegtechnische vaardigheden) hierbij zijn de te behalen eindtermen per instelling en zelfs groep of afdeling verschillend.  

In de differentiatiefase kan de BPV plaatsvinden binnen de A, B, M, V en Z.  
Afhankelijk van de sector zal de een van de onderstaande deelkwalificaties worden afgesloten:  
412 klinische zorg of  
413 kraam, kind- en jeugdzorg of  
414 psychiatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg of  
415 chronisch zieken