Werken en begeleiden op maat 
tijdens de opleiding tot verpleegkundige
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
Werken en begeleiden op maat tijdens de opleiding tot verpleegkundige 
De deelkwalificaties geven niet alleen aan wat studenten moeten kennen en kunnen, maar ook op welk niveau ze (kunnen) werken. Dat niveau is te vertalen in de mate van verantwoordelijkheid en complexiteit van het werk en in de mogelijkheid om kennis te vertalen naar diverse praktijksituaties.  

Verantwoordelijkheid  

    Planning en uitvoering van zorg. 
    De verpleegkundige is in staat verantwoordelijkheid te dragen voor het zelfstandig plannen van verpleegkundige activiteiten en interventies en het interpreteren van de effecten hiervan. De diagnoses op grond waarvan zij de verpleegkundige interventies kiest, kan zij stellen aan de hand van standaarden. De verpleegkundige kan ook verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van deze activiteiten en interventies en voor activiteiten op het terrein van preventie, GVO en voorlichting.  
    Coördinatie en organisatie van zorg. 
    De verpleegkundige is in staat verantwoordelijkheid te dragen voor de organisatie van de zorg rond individuele zorgvragers. Zij kan overleg voeren met de eigen discipline en andere disciplines. Zij roept de beroepsbeoefenaar die de zorgvrager heeft toegewezen in consult, wanneer er sprake is van veranderingen in de zorgvraag of in de omgeving die haar competentie of verantwoordelijkheid te boven gaan.  
    Realiseren van randvoorwaarden.
Complexiteit  
De verpleegkundige heeft snel inzicht in de zorgbehoefte van de zorgvrager en kan de vereiste zorg efficiënt en met flexibiliteit uitvoeren. Het zwaartepunt ligt op het plannen en uitvoeren van de zorg volgens standaardprocedures en combinaties van (standaard-) procedures. Voorts kan zij, in de individuele zorguitvoering, procedures combineren of bedenken.  

Transfer  
De verpleegkundige beschikt vooral over beroepsspecifieke kennis en vaardigheden, daarnaast over beroepsonafhankelijke kennis en vaardigheden  

De praktijkdocent en de begeleider in de praktijk stemmen hun begeleiding af op het (gewenste) niveau van de student. Dit betekent bijvoorbeeld dat ze een student in nieuwe situaties kunnen uitdagen zelf een oplossing te bedenken. Ze zullen minder sturend zijn en meer overlaten aan het eigen initiatief van de student.