Beoordeling tijdens de opleiding tot 
verpleegkundige
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
Beoordeling tijdens de opleiding tot verpleegkundige 
Tijdens de BeroepsPraktijkVorming werkt de student onder de hoede van een begeleider in de praktijk. Deze heeft dan ook een belangrijke stem in de beoordeling. De begeleider in de praktijk neemt de proeven van bekwaamheid af en bepaalt of deze voldoende of onvoldoende is. Mocht de student niet binnen de afgesproken planning werken aan het afleggen van de proeven, dan kan dat ook een onvoldoende opleveren.  

De praktijkdocent van de onderwijsinstelling tekent de behaalde proeven af namens de opleiding. Want de onderwijsinstelling is eindverantwoordelijke voor de beoordeling. De student krijgt bij een onvoldoende één herkansing (zie ook het proevereglement van RBA-4). Onderwijs- en zorginstelling overleggen samen of de student deze herkansing op dezelfde plek kan doen. Door een herkansing kan de opleiding langer duren.