De begeleiding vanuit de zorginstelling
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
De begeleiding vanuit de zorginstelling 
Op haar BPV-plek leert de student onder de hoede van een medewerker vanuit de zorginstelling. Deze begeleider in de praktijk is in de regel een gediplomeerde vakgenoot. Zij wordt geacht ervoor te zorgen dat de BPV zo goed mogelijk verloopt. Allereerst moet zij op de hoogte zijn van de doelstellingen dan wel de af te leggen proeven van bekwaamheid van de betreffende BPV-periode. In de Erkenningenregeling van de OVDB staan de eisen voor deze functie precies geformuleerd.  
De student stelt in overleg met haar begeleider het definitieve programma op. De begeleider in de praktijk heeft regelmatig een gesprek met de student, waarin deze haar ervaringen kwijt kan en waarin de begeleider in de praktijk feedback kan geven. Zij houdt de vorderingen van de student in de gaten.