Begeleiding op niveau
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
Begeleiding op niveau 
Zowel de BPV-docent als de begeleider in de praktijk stemmen hun begeleiding af op het beginniveau van de student. Aan een hbo-student verpleging kun je immers andere eisen stellen dan aan een iemand die leert voor zorghulp. De begeleiders houden daarom rekening met de vereiste mate van kennistransfer en van verantwoordelijkheid en complexiteit van het (toekomstige) werk. In het rapport Gekwalificeerd voor de toekomst staat dit voor niveau 1 tot en met 4 precies uitgewerkt en het rapport Met het oog op de toekomst doet dit voor het hbo-niveau.  
De complexiteit van het werk is afhankelijk van het aantal handelingen en procedures. Zo is een zorghulp uitstekend in staat routinehandelingen te verrichten, maar een begeleider kan van haar niet verwachten dat zij direct met nieuwe procedures weet om te gaan. Onderstaand schema laat zien hoe de complexiteit per opleidingsniveau toeneemt:  

Complexiteit:  
 
Beroepsuitoefening
Complexiteit
  Routines Standaard-procedures Combinatie van (standaard-) procedures Nieuwe procedures
1. Zorghulp *********      
2. Helpende ********* **********    
3. Verzorgende ****** ********** ********  
4. Verpleegkundige   ******** *********** ********
5. Verpleegkundige     *********** ***********
De mogelijkheid om kennis toe te passen op nieuwe situaties en in nieuwe omgevingen (kennistransfer) neemt ook toe per opleidingsniveau. Zo weet een zorghulp in bekende situaties precies wat haar te doen staat (haar kennis is contextgebonden). Van een verpleegkundige mag de begeleider een bredere blik verwachten. Onderstaand schema laat zien wat de mate van kennistransfer is die begeleiders per opleidingsniveau kunnen verwachten:  
Transfer:  
 
Beroepsuitoefening
Vaardigheden
  Contextgebonden Beroepsspecifiek Beroeps-onafhankelijk
1. Zorghulp ++    
2. Helpende +++ +  
3. Verzorgende ++ +++ +
4. Verpleegkundige + +++ ++
5. Verpleegkundige   +++ ++