De praktijkbeoordeling
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
De praktijkbeoordeling 
Tijdens de BeroepsPraktijkVorming leren studenten onder de hoede van iemand uit de zorginstelling. Deze begeleider in de praktijk heeft daardoor goed zicht op de vorderingen van de student. Haar inbreng zal dan ook zwaar wegen bij de beoordeling van de student. Uiteindelijk is de onderwijsinstelling eindverantwoordelijk voor de beoordeling. Precieze afspraken hierover zijn te vinden in de BPV-plannen per opleidingsniveau.