Spelregels van de BPV
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
Spelregels van de BPV 
Een zorginstelling is een andere omgeving dan de onderwijsinstelling. De student krijgt tijdens de BeroepsPraktijkVorming dan ook te maken met andere gedragsregels en werkafspraken. Zij heeft plichten, maar ook rechten. Voor een geslaagde BPV-periode is het belangrijk deze van te voren te kennen.   
Ben je student of werknemer?   
Hoe zit het met kleding?  
Hoe zit het met een medische verklaring?  
Hoe zit het met vaccinaties?  
Hoe zit het met het beroepsgeheim?  
Hoe zit het met ouders danwel verzorgers en zorginstelling?  
Hoe zit het met werktijden?  
Hoe zit het met ziekmelding?  
Hoe zit het met verzekeringen?